Lyngbø SK

Kontakt oss

E-post:  lyngbo@lyngbo.no

Fakturaadresse: Lyngbø Sportsklubb, Gravdalsveien 9, 5165 Laksevåg


Spørsmål av generell karakter om klubben og dens aktiviteter:

Øyvind Ramm, klubbens leder (hovedstyret)
Telefon mobil/SMS: 992 68 465
E-post: Oyvind.Ramm@kavli.no
 

Spørsmål om økonomiske forhold, kontingent o.l.:

Ann-Kristin Markussen, klubbens hovedkasserer
Telefon mobil/SMS: 922 69 614
E-post: annkrw@online.no  


Spørsmål om lån/leie av eller annet vedrørende kunstgressbanen:

Helge Nilssen
Telefon mobil/SMS: 984 26 418           
E-post: helge.nilssen@dunlophiflex.no   


Henvendelser av generell karakter til fotballgruppen:

Stig Gisle Lunde, leder fotballgruppen
Telefon mobil/SMS: 920 36 037
E-post: stiggislelunde@hotmail.com


Henvendelser av generell karakter til håndballgruppen:

Vilde Hartvedt Ringstad, leder håndballgruppen
Telefon mobil/SMS: 909 89 723
E-post: lyngbo@rvn.handball.no


Henvendelser vedrørende leie av selskapslokalene i klubbhuset:

Turid Remme, leder husstyret
Telefon mobil/SMS: 979 61 345
E-post: turid_remme@hotmail.com  


Meny